Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Začal nám školní rok 2013. A opravdu nám tato číslovka připravila pár nepříjemných chvil. Odhlašující se žáci na začátku září, pěkně zkomplikovali chod výuky. V červnu jsme museli odmítnout dost uchazečů, kteří vyhověli přijímacímu řízení, ale kvůli plné kapacitě nemohli být přijati ke studiu. Všichni rodiče jsou v červnu vyzváni, aby potvrdili, zda-li budou jejich děti studovat tanec i v příštím školním roce. A to proto, že odliv žáků je závislý na přijetí žáků nových. Dosud nás velice mrzí, že tuto situaci si někteří rodiče stále neuvědomují. Tedy museli jsme rychle zareagovat a řady jednotlivých tříd doplnit uchazeči z pořadníku. Nakonec jsme vše společnými silami zvládli a školní rok se odstartoval.
Tento rok se Taneční studio Future rozšířilo o MŠ v Lázu. Ke studiu nastoupilo celkem 10 nových žáčků. Držme jim palečky!
 
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Další školní rok pro nás představuje větší změny. Řady žáků se rozšiřují a velice aktivně se posílila mužská stránka. V mých třídách tančí celkem 5 chlapců. Také nám přibyla nová posila do pedagogického sboru. Máme nového korepetitora - Oldřicha Suldovského - výborného muzikanta, člověka s velkým Č. Práce s ním je pro nás potěšení. "Mnoho věcí nám pomůže, i když my už nemůžeme".
 
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
V uplynulém školním roce jsme si vyzkoušeli, co obnáší být žákem ZUŠ. V celku se pro nás nic zásadního nemění. Avšak dostává se nám výhod. Máme opravdové žákovské knížky; jsme oficiálně klasifikovaní; dostáváme vysvědčení. Učíme se "novému tanečnímu trendu" - výuce mažoretek. Taneční obor vyučuji i na naší pobočce v Obecnici. Tento rok navštěvuje mé třídy celkem 60 žáků. Držte nám palce, ať vše zvládneme. 
 
ŠKOLNÍ ROK 2010/11
Prázdniny r. 2010 byly velice náročné, taneční studio FUTURE se stěhuje do Základní umělecké školy J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. a přetransformovává se pod ZUŠ (tzn. jsme již žáky Základní umělecké školy). Zrcadlový sál bohužel nesplňoval podmínky pro taneční výuku. Museli jsme proto vynaložit velké úsilí, abychom jeho úpravu a vybavení stihli do začátku školního roku.
TS FUTURE od tohoto školního roku představují žáčci z MŠ Vranovice, děti z rožmitálska mladší 5ti let (nemohou být zapsaní v ZUŠ). Zcela nově začínáme s výukou dospělých (body ball, zumba).
 
ŠKOLNÍ ROK 2009/10
Začal zcela nový školní rok 2009/10. Centrum celoživotního vzdělávání nám sice poděkovalo za krásná vystoupení, dále nás však zaštiťovat nechce. A pro velký úspěch ZŠ Rožmitál p. Tř. nám ani neposkytnou ani nepronajmou hudební třídu ZŠ. Musíme se tedy vydat vlastní cestou! Pronajímáme si největší pokoj v hotelu U Bílého lva (domnívám se, že pro nás dostačující a je jen náš). A taneční studio tak existuje jako živnost - mimoškolní výchova a vzdělávání. TS FUTURE se rozrůstá. Tento rok probíhá výuka i v MŠ Vranovice. Také je možnost vyzvedávat děti z MŠ či družin.
 
ŠKOLNÍ ROK 2008/09
V tomto školním roce bylo studio rovněž pod záštitou Centra celoživotního vzdělávání. Studentů tančilo celkem 32. Opět se uskutečnila dvě vystoupení (vánoční a předprázdninové) ve Společ. centru. Na pozvání Kulturního klubu jsme též vystoupili na Čarodějnickém reji u Sadoňského rybníku v Rožmitále p. Tř.
 
ŠKOLNÍ ROK 2007/08
Ve školním roce 2007/08 navštěvovalo studio celkem 29 studentů, kteří byli rozděleni dle věku a schopností do tří skupin. Uspořádala se dvě vystoupení (vánoční a předprázdninové) ve Společ. centru v Rožmitále p. Tř.
 
VZNIK
Taneční studio FUTURE vzniklo za pomoci pana starosty Ing. Josefa Vondráška v září roku 2007. Ten pomohl studio zaštítit pod Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále p. Tř.